El cens de radioaficionats catalans s’acosta als cinc mil

Estadística actualitzada el 31 de març de 2021. En tres mesos hi ha hagut un increment de 27 radioaficionats nous, arribant a un total de 4.891 autoritzacions.

Autoritzacions vigents fins al 31 de març de 2021