Recordant el desaparegut cercador de radioaficionats QRZ.cat

El cercador de radioaficionats QRZ.cat va ser creat l’any 2016, però va desaparèixer al cap de pocs dies a causa de la lamentable i inadmissible denúncia d’un radioaficionat contrari a la seva creació.

Objectiu
QRZ.cat neix amb la voluntat i el desig de diversos radioaficionats de Catalunya d’oferir i gaudir d’un servei de consulta de distintius de crida de radioaficionats en línia en llengua catalana.
QRZ.cat utilitza el servei d’interfície (xml) que ofereix el qrz.com i per tant, mostra totes les dades actualitzades de les estacions que estiguin inscrites en el moment de la consulta al web qrz.com.
QRZ.cat no utilitza cap base de dades de cap mena amb informació personal de cap radioaficionat del món. Es limita a mostrar les dades dels radioaficionats que les han facilitat al qrz.com
QRZ.cat també ofereix i oferirà altres serveis útils per a les estacions de radioaficionats com poden ser:

-Consulta de la propagació
-Consulta d’entitats DXCC, etc.

Naturalesa i contingut
Tot el contingut i serveis que lliura QRZ.cat pertanyen a l’Associació Radioaficionats de Catalunya (ARCAT).
L’ús d’aquest lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les presents condicions d’ús, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web. Per la qual cosa l’usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap mena de reserves la present política d’ús del contingut i navegació web abans de realitzar qualsevol mena d’operació, visionat, utilització, etc. en aquest lloc web. L’usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent.
QRZ.cat es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui aquestes condicions generals d’ús.
QRZ.cat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualsevol altres, particulars o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

Informació i serveis
QRZ.cat proporciona informació clara als usuaris sobre els serveis que proporciona, les seves característiques i informació sobre la mateixa web. Al present lloc web hi ha enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per QRZ.cat aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió, recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant QRZ.cat declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

Ús i responsabilitats
Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen.
QRZ.cat no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a altres pàgines d’internet diferents de la mateixa QRZ.cat.