El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Vet aquí el tweet d’avui:

“apropar” és un castellanisme acceptat pels diccionaris. Els verbs catalans que tenen el significat de «reduir la distància entre dues coses» són ‘acostar’ i ‘atansar’: ‘Si tens fred, acosta’t, atansat’ al foc’.