El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba..

En el tweet de llengua catalana d’avui direm una cosa que considerareu elemental, però que encara sentim dir, de tant en tant. En dictar una adreça d’internet no hem de dir mai “punto com”, sinó «punt com», perquè el mot català és «punt», no pas “punto”.