Els grans avantatges dels modes digitals FT4 i FT8

La digitalització dels radioaficionats.

Els modes digitals són un gran avanç per a la radiocomunicació i són una opció excel·lent per als radioaficionats que busquen noves formes molt més fàcils, ràpides, fiables i eficients per a contactar amb tots els països del món a través de la ràdio.

Un altre avantatge d’aquests modes és la seva capacitat per descodificar senyals extremadament febles. Això significa que els radioaficionats poden establir contactes amb altres països que, d’una altra manera, no seria possible amb altres modes de comunicació.

És important reconèixer que els modes digitals són la millor opció pels seus grans avantatges, tot i que alguns radioaficionats encara continuen preferint la comunicació en fonia i altres modes analògics o l’obsoleta telegrafia utilitzada per una minoria d’aficionats i desapareguda oficialment.

FT4 i FT8

Els modes FT4 i FT8 són els dos modes digitals més populars i utilitzats pels radioaficionats actualment. Aquests modes han guanyat molta popularitat des del 2017 i 2019, anys de la creació de l’FT8 i l’FT4 respectivament, especialment entre aquells que busquen comunicacions a llarga distància a totes les bandes d’HF.

L’FT4 i l’FT8 han estat desenvolupats per Joe Taylor, K1JT, i el seu equip de col·laboradors. Són una evolució dels anteriors, com ara el JT65 o el JT9 i són molt més eficients en termes de temps de transmissió i recepció.

El mode FT4 és una versió més ràpida que l’FT8. Amb l’FT4, els radioaficionats poden establir una comunicació en només 7 segons, mentre que amb l’FT8, el contacte triga fins a 15 segons. Això fa que l’FT4 sigui una opció més eficient per als radioaficionats que busquen comunicacions ràpides, com per exemple en els concursos, però també en els comunicats diaris.

En resum, tant l’FT4 com l’FT8 són modes que es basen en la descodificació de senyals digitals extremadament febles i són capaços de detectar senyals que són fins i tot més febles que el soroll de fons. Això fa que sigui una opció molt popular per als radioaficionats que busquen establir contactes a llarga distància, pràcticament amb tot el món, amb una potència de transmissió molt baixa i amb una instal·lació d’antenes i equips molt senzilla i modesta.