Cercacat, el cercador català i en català

Un navegador privat, segur i creat a Catalunya per prioritzar els resultats en català.

El Cercacat agrega els resultats d’altres motors de cerca sense emmagatzemar informació dels seus usuaris. Quan realitzes una cerca, aquesta petició per cercar el que necessitis, es fa des dels servidors de Cercacat amb una nova identitat. Això garanteix que ningú no sàpiga qui l’ha fet i, per tant, assegurar la teva privacitat.