“La Ràdio i els Radioaficionats”

 

Interessant treball de recerca de batxillerat elaborat per Anna Casassas Puigdollers dedicat al col·lectiu dels radioaficionats.

“La Ràdio i els Radioaficionats”

Agraïments. Aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració de diferents persones, entre d’altres: EB3CNV, EA3GVB, EA3FRI, EB3TC, EA3AID i EA3FHP, radioaficionats tots, per a la seva col·laboració i predisposició per ajudar-me en tot el que ha fet falta i haver contestat l’enquesta del treball. I també, a l’Àngel Pozas, per haver-me tutoritzat i resolt tots els dubtes que tenia i facilitar-me documents en tot moment. Anna Casassas Puigdollers.