Avui fa dos anys de la consulta popular no referendària

.
Avui fa dos anys. Te’n recordes?
Els radioaficionats també hi vam participar anant a votar, posant a l’aire indicatiu especial EG3CWV i fent difusió a tot al món del procés cap a la independència de Catalunya.
.
Els radioaficionats també votarem.
9n

(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”. L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), no prohibeix en cap cas als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques i/o fer-ne publicitat.)