EG3CWV (Catalans Want to Vote)

 

Avui fa dos anys. Te’n recordes?

 Data   del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2014
 Indicatiu   EG3CWV
 Operadors   EA3FHP i diversos operadors més
 QSL
  “Catalans Want to Vote”
 Contactes   730 (de l’operador EA3FHP)
 
 

(Avís legal: L’indicatiu EG3CWV ha estat autoritzat per la “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona”. L’Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, pel que s’aprova el reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats (BOE núm. 166, de 12.07.2013), no prohibeix en cap cas als radioaficionats utilitzar la ràdio per a realitzar activitats polítiques i/o fer-ne publicitat.)