El membre de l’Equip Porró, EA3CH, obté el diploma ENCAT

 

El membre de l’Equip Porró, EA3CH (Antoni), obté el diploma ENCAT per haver contactat amb 25 espais naturals de Catalunya en la modalitat de caçador SSB.

Diploma Espais Naturals de Catalunya atorgat a EA3CH