Tutorial. Com visualitzar correctament les fotografies i vídeos verticals i horitzontals

 

Les fotografies i vídeos verticals s’han de visualitzar amb la pantalla vertical. Les fotografies i vídeos horitzontals s’han de visualitzar amb la pantalla horitzontal. És molt recomanable o imprescindible no fer mai fotografies ni vídeos verticals, ja que les pantalles sempre són horitzontals. En cas contrari, es veuran molt malament, molt més petites i sense ocupar tota la pantalla