La “Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona” margina el català

La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Barcelona margina el català. Els tràmits administratius realitzats en aquesta administració pública no són mai contestats en català, llengua pròpia i oficial de Catalunya. Us convidem a fer tots els tràmits i sol·licituds en català i en cas de rebre la resposta en castellà feu una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya i a la Plataforma per la Llengua.