Nou número d’usuari d’EA3FHP per al sistema DMR

L’estació de radioaficionat EA3FHP s’ha inscrit al sistema DMR (Digital Mobile Radio) tot i que ja ho estava des del 15 de juny de 2016 amb un altre número d’usuari. A causa d’un error informàtic que hi va haver en el moment de la primera inscripció, s’ha atorgat un nou número d’usuari, el 2143446 que ja està validat i en correcte funcionament.

El DMR (Digital Mobile Radio) és un estàndard de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), ETSI TS 102 36 i publicat l’any 2005.

El DMR va ser concebut i desenvolupat com a protocol de ràdio digital de banda estreta amb l’objectiu d’aconseguir una millora de l’eficiència espectral sobre la ràdio analògica tradicional PMR i facilitar les comunicacions bidireccionals a través de ràdio digital.

El DMR està basat en un protocol que utilitza dos “time slots” (intervals de temps) i un mode d’accés de tipus TDM amb una canalització de 12,5 kHz i pot operar a les freqüències de 30 MHz fins a 1 GHz.

El principal objectiu de la norma és obtenir un sistema digital de baixa complexitat, de baix cost i que permeti la interoperabilitat entre les marques que comercialitzen l’estàndard i així els usuaris d’aquest sistema de ràdio no estan condicionats per una determinada marca comercial.