Informació sobre la renovació o sol·licitud del carnet català de radioaficionat

Correu electrònic de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya rebut el 17 de gener de 2018.

Com sabeu, aquesta Direcció General emet una versió dels carnets de radioaficionat en llengua catalana, a l’efecte d’acomplir a allò que preveu l’article 7.4 del Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats. Aquest carnet va intrínsecament relacionat amb l’autorització que lliura la Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital, així com amb la seva vigència. En aquest sentit, cal tenir en compte que els carnets que us vam lliurar en el seu moment tenen inserida una data de caducitat que, en alguns casos, caldrà actualitzar.

En conseqüència, us informem que, en el cas que estigueu interessats a obtenir el carnet actualitzat, podeu adreçar la vostra sol·licitud mitjançant el formulari corresponent. En tot cas, prèviament a l’emissió de la versió catalana del carnet és imprescindible que disposeu de l’autorització emesa per l’òrgan competent (Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital), ja que se us requerirà el número de verificació ARCE en fer la sol·licitud.

D’altra banda, aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que, d’acord amb el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Radioaficionats i Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT), s’ha creat un fitxer de radioaficionats voluntaris per col·laborar amb el Departament d’Interior en el cas de situacions d’emergència. En el cas que estigueu interessats a formar part d’aquesta xarxa, podeu sol·licitar-ho mitjançant el formulari corresponent. Igualment, us agrairem que en feu la difusió que considereu oportuna.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
Carrer de Salvador Espriu, 45-51 (Polígon Pedrosa)
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tel. 93 557 43 00
radioaficionats@gencat.cat