Com deshabilitar les actualitzacions automàtiques del Windows10

Les actualitzacions automàtiques del Windows10 són molt molestes i, en contra del que es pugui creure, porten més problemes que no pas avantatges. Aquí expliquem com desactivar-les definitivament. Anirem als següents menús:

  1. Premem a la vegada les tres tecles CTRL + ALT+ SUPR
  2. Del menú que ens apareix, seleccionarem Administrador de tasques
  3. Anirem a la pestanya Serveis
  4. Cercarem el Windows Update (Ordre alfabètic)
  5. Farem clic amb el botó secundari del ratolí (botó dret) i clicarem Obre els serveis
  6. Tornem a cercar Windows Update (Ordre alfabètic)
  7. Farem clic amb el botó secundari del ratolí (botó dret) i clicarem Propietats
  8. Al menú desplegable Tipus d’inici seleccionarem Deshabilitat i cliquem Aplica i D’acord

A la columna Tipus d’inici ens apareixerà la paraula Deshabilitat. A partir d’ara tindrem les actualitzacions totalment deshabilitades i no ens molestaran mai més. Sempre que vulguem les podrem tornar a habilitar.