EG3DSJ (Diada de Sant Jordi 2018)

 

Diada de ràdio al Castell de Torcafelló, Maçanet de la Selva (La Selva) el dia 22 d’abril de 2018.
Activitat de la diada de Sant Jordi. Es posarà a l’aire l’indicatiu especial EG3DSJ a les bandes de 10, 15, 20, 30, 40, 2 i 0,70 m.
Durant tot el dia el grup Mike Uniform activarà l’estació especial 30MU/SJ a la banda d’11 m. i es faran demostracions i comunicats en els modes digitals PSK, RTTY, SSTV i FT8. També es mostrarà el funcionament del mode DMR (Digital Mobile Radio). Es realitzaran activitats dirigides als nens i se’ls premiarà amb un diploma d’operador de ràdio. La zona serà tancada i l’accés es farà a peu a uns 200 metres de l’aparcament.

Horari: de 2/4 de 10 del matí a les 8 de la tarda.
Organitza: Mike Uniform Group i Associació Ràdio Selvamar.
Freqüències de trobada: 145.225, 27.165 i canal 5 PMR