Llibre de registre de comunicats per a activitats

Log EA7GV és un senzill llibre de registre de comunicats de radioaficionat per a dispositius mòbils i tauletes tàctils. Especialment dissenyat per a desar els contactes d’expedicions i activitats. El Log EA7GV desa els contactes amb la data en format dia/mes/any i no a l’inrevés com fan la majoria d’aplicacions. A la pantalla es mostren tots els contactes desats, sigui la quantitat que sigui, cosa que és molt útil i important. Exporta el llibre en format ADIF el qual es pot enviar a través de qualsevol aplicació de missatgeria com, per exemple, el Telegram. Permet crear diversos llibres amb diferents indicatius i referències per a tenir per separat els llibres de cada activitat. Permet editar i esborrar els contactes desats. Avisa dels contactes duplicats i ofereix l’opció de desar-los o descartar-los. Quan s’introdueix un indicatiu, apareix una llista d’indicatius habituals a les activitats amb el seu nom personal, podem seleccionar-lo i desar-lo sense necessitat d’escriure’l tot sencer. En definitiva, el Log EA7GV és una bona alternativa a altres aplicacions com HamLog i ALog