Aplicació per a connectar amb el clúster de radioaficionats

NKCCluster és una aplicació per a connectar amb els clústers de radioaficionat. És compatible amb DXSpider, ARCluster, DXNet, CC-Cluster i nodes CLX. Permet rebre i enviar anuncis a la xarxa amb molta facilitat i rapidesa i disposa de nombrosos filtres configurables i d’altres que pot crear el mateix usuari amb moltes combinacions, per bandes, per països DXCC, per continents, per modes, per zones ITU, per zones CQ, etc. És molt fàcil de configurar i d’utilitzar. L’autor de l’aplicació és el radioaficionat M0NKC, Kristijan Conkas. És de franc.