El JTDX implementa el nou protocol del mode digital FT8

El programa JTDX ha implementat, de forma provisional, el nou protocol de 77 bits per al mode digital FT8. En aquesta versió encara no és possible configurar-lo per a concursos, però per a comunicats normals està funcionant molt bé i amb molta més sensibilitat de recepció que l’original WSJT-X.