Primer QSO amb el nou mode digital FST4

EA3FHP ha realitzat el primer contacte amb l’estació W3FGP dels Estats Units amb el nou mode digital FST4. El contacte s’ha fet a la banda de 20 metres. El senyal rebut ha estat de +5dB i el senyal enviat -1dB.

Avui, segon dia després d’haver-se publicat la nova versió 2.3.0 del programa WSJT-X (que inclou FST4), pràcticament no hi ha radioaficionats que emetin en aquest mode.