Ràdio Club Osona (EA3RKO)

Ràdio Club Osona.

Ràdio Club Osona, EA3RKO és una associació de radioaficionats fundada el 22 de juliol de 1989 per diversos radioaficionats amb llicència i també per CB-istes.

Més endavant, el 29 de novembre de 1997, EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado funden l’associació Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO.

Finalment, el 26 de juliol de 2011 es constitueix l’associació Ràdio Club Vic, 1C3VIC fundada per EA3FHP i dos radioaficionats aspirants a obtenir la llicència.

Ràdio Club Osona, EA3RKO
NIF: G59520585
ea3rko@protonmail.com