Grups de DMR+ genuïnament catalans

Xarxes DMR+ i TGIF Network.

Les xarxes DMR+ i TGIF Network disposen de TalkGroups (TG) genuïnament catalans, el 217 i el 4714. Us convidem utilitzar i a promocionar aquests grups i xarxes 100% de Catalunya.