El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

El verb “escollir” és un castellanisme d’aquests que hi ha en els diccionaris. Els verbs catalans són ELEGIR (referit a persones votades o designades per a exercir un càrrec) o TRIAR, per a altres coses (triar la millor fruita).