El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Si teniu el costum de dir que una determinada beguda o algun menjar “està bo”, heu de saber que és una castellanada com una casa de pagès: en català es diu que ÉS BO.