El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

Si teniu el costum de dir “De totes formes” heu de saber que no és bon català. En català podem dir ‘tanmateix’, ‘amb tot’, ‘de tota manera’, ‘això no obstant’, ‘nogensmenys’: «Plovia, tanmateix hi han volgut anar», etc.