40 anys de Ràdio Taradell, estudis de la Torre del Tint

Fotografies històriques. Ràdio Taradell. Estudis de la Torre del Tint. Any 1984.