Dynascan 10M: el nou equip de l’estació EA3FRI

EA3FRI (Joan) ha estrenat un nou equip, el Dynascan 10M amb cobertura a la banda de radioaficionat de 10 metres, entre 28.000 a 29.700 Mhz. i els modes AM, FM, USB i LSB. La potència màxima és de 30 watts en SSB i FM i 12 watts en AM. Inclou totes les funcions dels equips moderns d’ara, memòries, escànner, doble recepció, menú de configuració, split, filtres, etc.

Combinant aquest equip amb l’antena cúbica de 10 m i quatre elements fa que el rendiment sigui extraordinari, podent realitzar comunicats mundials amb molt poca potència. L’antena, construïda per ell mateix, té 10 dBi de guany i una relació davant/darrere de 27 dB.

L’Antena cúbica és un tipus d’antena consistent en un o diversos elements excitats i diversos elements paràsits, com l’antena yagi, però en aquest cas els elements són bucles o quadres d’ona completa. Aquests elements solen col·locar-se en forma de quadrat o de rombe, encara que també pot ser en forma de cercle o d’estrella de diverses puntes.