El català correcte

Tweet de llengua llengua catalana de Josep Maria Virgili i Ortiga. Catedràtic d’institut de llengua catalana emèrit. Membre de Koiné i del Cercle Vallcorba.

El mot “cribratge”, encara que aparegui en els diccionaris, és un cultisme nou adoptat per imitació del castellà. En català hauríem de fer servir el mot ‘triatge’ (que deriva de ‘triar’, separar coses mesclades).